Dynamisk data-mining av annonsdata ur okända källor

Diarienummer 2014-04839
Koordinator QWAYA AB
Bidrag från Vinnova 3 213 252 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att med avancerad crawling, språkteknologisk analys och machine learning extrahera annonsdata ur tidigare okända online-källor i en helautomatisk process. Den robot som utvecklats klarar idag av att hämta data för en stor del av dessa källor efter en mindre träningsinsats från vår supportpersonal.

Resultat och förväntade effekter

Qwaya har sett ett behov hos företag av en helautomatiserad lösning för att bättre förstå kostnader och resultat i deras online-annonsering. En utmaning är det stora antalet annonsplattformar som inte tillhandahåller ett API för rapportering. Projektet har framgångsrikt levererat en lösning för att extrahera annonsdata ur nya online-källor utan API. För vår produkt Funnel har detta inneburit att vi nu kan garantera kunder att vi kan hjälpa dem analysera alla deras annonseringskostnader och därmed få en helhetsbild av sin marknadsföringsbudget och vilket resultat den levererat.

Upplägg och genomförande

I genomförandet har projektet arbetat med moment som crawling av dynamiska, javascript- och ajax-baserade miljöer, klassificering av annonsdata samt datatolkning av tabell- och graf-data. Arbetet har löpande integrerats i produkten Funnel och utvärderats med testdata från verkliga exempel. Ett starkt fokus på iterativ förbättring och användartester har gett ett resultat som är väl integrerat i vår produkt, samtidigt som projektet gett goda insikter i hur vi kan utveckla tekniken vidare i framtiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.