Dynamik i värdeskapande innovationssystem

Diarienummer
Koordinator R Normann Partners AB - NormannPartners AB
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01807

Statistik för sidan