Dynamic Delivery Device (DDD)

Diarienummer 2009-04182
Koordinator Cerotto Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat