Dynamic Delivery Device (DDD)

Diarienummer
Koordinator Cerotto Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04182

Statistik för sidan