Dubbelriktad förmedling av vård inom EU

Diarienummer
Koordinator Fecit EU-Care AB - Fecit EU Care AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03683

Statistik för sidan