Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine)

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - januari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine)VTI:s medverkan i projektet omfattar både experimentella studier, där VTI:s avancerade körsimulator kommer att användas för att studera effekter av kombinationen droger och trötthet på körbeende, och fältstudier där den faktiska förekomsten av psykoaktiva substanser ute på våra vägar skall observeras. Detta kommer sedan att ställas i relation till förekomsten av dessa substanser hos förare inblandade i olyckor. VTI håller även i en del som syftar till att studera orsakerna bakom varför folk kör under påverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Kunskap om effekterna av alkohol, droger och mediciner på förarbeteende. - Rekommendationer om lämpliga gränsvärden för de vanligast förekommande preparaten. - Information av förekomsten av de vanligaste preparaten bland förarpopulationen. - Förekomst av dessa droger bland olycksinblandade förare vilket ger ett mått på risk. - Information om de bakomliggande orsakerna till varför folk kör påverkade.

Upplägg och genomförande

En del läggs upp som en simulatorstudie där förskspersonen kommer in till labbet på em/kväll och tar en tablett med rätt dos dextroamfettamin alt placebo, därefter kör de en pigg betingelse. Under natten och fram till morgonen kommer de att köra två gånger till med ökande trötthet och avtagande effekt av drogen. Fältproven kommer att genomföras som en statistiskt representativ urvalsundersökning. Djupintervjuer kommer att genomföras med förare som är fällda för att ha kört

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02225

Statistik för sidan