Drugloc

Diarienummer
Koordinator Drugloc AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - januari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03262

Statistik för sidan