Drugloc

Diarienummer 2008-03262
Koordinator Drugloc AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - januari 2009
Status Avslutat