Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drömföreställningen

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN DRIVHUSET - STIFTELSEN DRIVHUSET - Karlstad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att fler unga tjejer blir intresserade av att: a) välja teknik- och/eller naturvetenskaplig utbildning b) öka sin användning av de möjligheter som teknik- och naturvetenskap ger

Förväntade effekter och resultat

Under processen då tjejerna skapar sin föreställning kommer de att skapa egna utmaningar och få hitta lösningar på dessa. Vi förväntar oss att några av de lösningar de vill skapa innebär innovativ användning av naturvetenskaplig kunskap och teknik. Vidare kan nya yrken/roller skapas, inte minst i skenet av deras bild av framtiden. Slutligen kan själva formen som de väljer för att presentera sin föreställning vara nytänkande i sig. Utöver det kommer de forskare, lärare och universitetsstudenter se nya möjligheter inom naturvetenskap och teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Drömföreställningen samlar tjejer som är intresserad av scenkonst, teater och föreställningar att skapa deras ´Drömföreställning om Framtiden´. Det är tjejerna som skapar och bestämmer vilken sorts föreställning det ska bli och vad den ska handla om. Föreställningar idag innehåller många roller, material och teknik. Tjejerna får tillgång till andra kvinnor som är forskare, lärare och universitetsstudenter inom teknik- och naturvetenskap samt kvinnor som är erfarna inom teater och drama.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05241

Statistik för sidan