Droganalys 2

Diarienummer 2009-04831
Koordinator StartVision 1886 AB u ä - Sensa Bues AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat