Drivkrafter för måluppfyllelse i kollektivtrafik

Diarienummer 2007-01375
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juli 2009
Status Avslutat