Drivkrafter för måluppfyllelse i kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01375

Statistik för sidan