Driftmetoder, vintervähållning

Diarienummer 2016-05063
Koordinator Stockholms Stad - Trafikontoret
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Målet för projektet var att utforma ett plogblad som kan hantera ojämnheterna i stadens gångbanenät för vinterväghållning. Samt hitta rätt i blandningen av saltlösningar för att veta vilken blandning som ger bäst effekt utifrån väderförutsättningar. Ett delat plogblad har testats och tre olika blandningar av saltlösningar.

Resultat och förväntade effekter

Plogbladet delades för att kunna flexa och hantera gångbanans ojämnheter, men plogbladet var inte så kraftfullt som önskat. Efter utförda tester gjordes justeringar på plogbladet. Vissa av justeringarna hann även testas när snön låg kvar. Men sista testen hann inte genomföras innan snön försvann. Samtidigt har de olika saltlösningsblandningarna testats i Vti:s laboratoriemiljö för att fastställa resultat av effekter på friktion utifrån olika förutsättningar i temperatur. Erfarenheterna har kontoret med sig inför kommande provkörningar och vidareutveckling

Upplägg och genomförande

Tillsammans med maskintillverkare, entreprenör och kontoret utföra ett test med att dela ett plogblad i flera sektioner, för att kunna hantera ojämnheterna på stadens gångbanor. Samordna testkörningarna av dels plogbladet och dels olika sorters halkbekämpningslösningar. Tester av lösningar har utförts i laboratoriemiljöer av forskare på Vti. Erfarenheterna som hittills har anskaffats kommer kontoret ha med sig inför kommande provkörningar och vidareutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.