Dragskivor av CVD diamant

Diarienummer
Koordinator Nova Diamant AB
Bidrag från Vinnova 65 320 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00049

Statistik för sidan