Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DP 5: Furans nya kläder -Svensk tall i modern interiör utformning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett konsortium för att gå vidare med ansökan om ett delprojekt inom Bioinnovations bildades. Mål formulerades för hur arbeta vidare i projektform med att stärka furans konkurrenskraft genom materialmodifiering och produktutveckling . Diskussion med övriga delprojektförstudier resulterade i ett kraftfullare konsortium kunde skapas.

Resultat och förväntade effekter

Ett konsortium med företag med gemensam målbild för ansökan om ett Bioinnovationsprojekt bildades.

Upplägg och genomförande

Förprojektet genomfördes i form av ett stort antal träffar med företag, mindre workshops företag - akademi, samt möten/workshops mellan olika delprojekt. Förslag till projektstruktur togs fram baserat på dessa möten och diskuterades både intern och inom konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05060

Statistik för sidan