Dokumentation av MAXlabs uppkomst och tillväxt

Diarienummer 2015-03712
Koordinator Lunds universitet - MAX-lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Dokumentationen av MAX-lab historia har betydelse forskningspolitiskt, eftersom nyckelpersonerna i projektet redogör för hur laboratoriet kommit till och vuxit upp. Berättelsen är spännande och lärorik. Boken beskriver den starkt multidisciplinära forskningen vid laboratoriet inom snart sagt samtliga naturvetenskapliga ämnesområden även inom medicin, humaniora och teknik. Den i Lund utvecklade acceleratortekniken har blivit världsledande. Boken speglar den speciella MAX-andan, en blandning mellan tillit, djärvhet och kreativitet som gjort utvecklingen möjlig.

Resultat och förväntade effekter

Ökad kunskap om hur små forskningsprojekt kan växa. Information om MAX IV-laboratoriets möjligheter.

Upplägg och genomförande

Boken bygger på redogörelser från nyckelpersonerna inom MAX-projektet från projektets start till nutid. Projektet placerar MAX IV-laboratoriet i sitt forskningspolitiska sammanhang och visar på hur laboratoriet uppfyller sin roll som nationellt forskningslabotratorium

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.