Doktorandnätverk gruvor och prospektering

Diarienummer 2018-04720
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd. Geovetenskap och Miljötekniik
Bidrag från Vinnova 1 455 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

- Skapa kontakter och nätverk mellan doktorander, forskare, samt myndigheter och industrin som är aktiva inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning och verksamhet. - Dela individuella erfarenheter och idéer, samt information om doktorandkurser och tillgängliga analytiska laboratorier i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt kommer nätverket att gynna doktorandernas prestation i sina forskningsprojekt genom ett bättre kontaktnät till forsknings-infrastruktur och -expertis i Sverige. På lång sikt kommer nätverket att förbättra samarbetet inom hela gruv- och prospekteringssektorn. Dagens doktorander är framtidens ledare i industrin, akademin samt på de relevanta myndigheterna. Genom att skapa ett strategiskt nätverk mellan dessa nyckelpersoner kan SIP STRIM bidra till att öka samarbetsviljan och -potentialen mellan de olika aktörerna i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att bjuda in alla doktorander i Sverige som är aktiva inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning att delta i nätverket. Genom att arrangera två sammankomster per år, där doktoranderna kan träffas under informella förhållanden, ges möjlighet för gemenskap och byggande av nätverk. Som en bas för kommunikation och spridning av relaterad information planerar vi att generera en egen hemsida till nätverket. Förutom publikationer via nätverkets egen hemsida kommer nyheter om nätverket även att spridas genom industriella eller ämnesspecifika tidskrifter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.