Doktorand relaterad till innovation och forskningssamarbete

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Juridiska institutionen
Bidrag från Vinnova 590 478 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - januari 2013
Status Avslutat