Doktorand - Mät- modellering- och kommunikationsosäkerheter i framtidens metrologi

Diarienummer 2015-06478
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla riksmätplatsernas kompetens inom mätvärdesanalys, modelleringsosäkerhet och sensorfusion, samt till att studera hur mätosäkerheter propagerar genom komplexa system. Kunskap om sensorfusionsmetoder och hur osäkerheter propagerar genom komplexa system är av högsta grad relevant för ett flertal riksmätplatser. Exempelvis är idag realiseringen av den svenska tidsskalan baserad på algoritmer för sensorfusion.

Förväntade effekter och resultat

Ny kunskap om hantering av mätosäkerheter i komplexa dynamiska system. Disputation inom säkerhetskritisk sensorfusion och beslutsfattande i komplexa dynamiska system. Kompetens kring mät- och modelleringsosäkerheter är central i detta arbete samt har varit centralt för Sveriges deltagande i arbetet med det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo.

Planerat upplägg och genomförande

Sedan December 2012 har Erik Steinmetz varit registrerad som industridoktorand vid Institutionen för Signaler och System på Chalmers Tekniska Högskola. Efter licentiateexamen är de två huvudaktiviteterna för 2016-2018: 1. Bygga kunskap om hur man ska hantera mätosäkerheter i komplexa dynamiska system 2. Disputation inom säkerhetskritisk sensorfusion och beslutsfattande i komplexa dynamiska system

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.