Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Doktorand - Mät- modellering- och kommunikationsosäkerheter i framtidens metrologi

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla riksmätplatsernas kompetens inom mätvärdesanalys, modelleringsosäkerhet och sensorfusion, samt till att studera hur mätosäkerheter propagerar genom komplexa system. Denna målsättning har uppnåtts, och resultaten i projektet har bidragit till ökad förståelse för vad som påverkar mätosäkerheterna i komplexa dynamiska system, och hur man baserat på dessa kan fatta beslut. Specifikt har vi utvecklat en metod för dynamisk allokering av kommunikationsresurser, som tar i beaktan både motsäkerheter och reglerbegränsningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kortfattat så har projektet bidragit med en ökad förståelse för hur man karakteriserar mätosäkerheter i komplexa dynamiska system, samt hur man baserat på dessa fattar beslut. Förväntade effekter av detta är att RISE in sin roll som riksmätplats bättre ska kunna stödja den svenska industrin när det kommer till frågeställningar av den här typen.

Upplägg och genomförande

Projektet har i huvudsak genomförts som ett doktorandprojekt med handledning av forskare från både RISE och institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Resultaten har levererats i form av vetenskapliga publikationer, som kommer att ligga till grund för en doktorsavhandling inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06478

Statistik för sidan