Doing Driving, Doing Design

Diarienummer 2006-03261
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Bidrag från Vinnova 2 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.tema.liu.se/tema-g