Doing Driving, Doing Design

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Bidrag från Vinnova 2 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03261

Statistik för sidan