Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DNA reparation som mål vid behandling av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - oktober 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I Sverige får närmare 10 000 män diagnosen prostatacancer varje år. Prostatacancer celler är beroende av homolog rekombination (HR) för sin överlevnad. ATR (ATM and Rad3 related) är ett protein som spelar en central roll i reparationen av replikations-associerade DNA skador med HR . I den här ansökan ville vi identifiera och utveckla ATR hämmare och studera deras effekt i prekliniska modeller. Vi har etablerat en cellbaserad screening assay och identifierat och utvecklat potenta ATR hämmare.

Långsiktiga effekter som förväntas

En cellbaserad ATR aktivitets screening assay etablerades och kemiska hits identifierades, resulterande i två kemiska serier. Dessa optimerades med avseende på potens och ADME egenskaper. ATR inhibitorerna (ATRi) dödar prostatacancerceller, med mindre effekter på normala celler. De underliggande mekanismerna till celldöden studerades. Vi upptäckte att många av ATRi var oselektiva. En kombination av ATRi med ett annat target inom DNA reparationsmekanismer kunde ytterligare förbättra ATRi-inducerad cancercell död, vilket antyder synergistisk effekt av dessa två targets.

Upplägg och genomförande

Genom samarbete med screening center, LCBKI har vi optimerat screening assayn och utfört en screen. Våra läkemedelskemister har sedan optimerat ATR hämmarna (ATRi). Cellbaserade studier med ATRi, individuellt och i kombination med befintliga cytostatika, har utförts, liksom molekylärbaserade assays. Projektet har bestått av läkemedelskemister, farmakologer och biologer. Regelbundna projektmöten har hållits under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00497

Statistik för sidan