Djur för människans välbefinnande

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - SLU i Skara
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet vill identifiera nya lösningar som kan hjälpa till att dämpa stress och motverka sjukskrivningar och ökad medicinering. Djurs medverkan kan bidra till bättre hälsa och sjukvård genom att kroppens eget stressdämpande och läkande system aktiveras. En långsiktig effekt är minskad medicinering hos unga och gamla med ångestsymptom och depressioner. Minskad medicinanvändning innebär mindre miljöbelastning. Projektets resultat är förslag på centrumbildning, utbildningar och vidare utveckling av områden som utkristalliserat sig vid projektets aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat visar tydligt behov av: 1) En gemensam plattform i ämnet djur och människors hälsa. 2) Utbildning i samverkan, grön och vit omsorg, en uppdragsutbildning och en VIP-kurs är konstruerade. 3) Vidare utveckling av områden som utkristalliserat sig vid projektets aktiviteter. Projektet ser på sikt exportmöjligheter av såväl utbildningar som koncept. Men de måste först fungera i svensk kontext, därefter en samnordisk och en europeisk. Projektet har medverkat till förändrade attityder genom ökad kunskapsspridning och förståelse.

Upplägg och genomförande

Projektet har styrts från SLU i Skara. Omvärldsanalys är utförd. Två workshops har fokuserat på djur i äldreomsorg, forskning, kompetensbehov, innovationer, modeller för djur i vården, campusmiljö och kluster. En konferens samlade svenska och internationella forskare, studenter och aktörer. Experter från SLU, Högskolan i Skövde, Vårdhundskolan, LRF, Aleris, VGR, Hushållningssällskapet, Green Tech Park, SLU Holding, Innovationskontor Väst, Arbetsmarknadsenheten, Skara kommun har funnits i styr- och referensgrupp. Samtliga aktiviteter är genomförda med gott resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02668

Statistik för sidan