Distribution av innovationscheckar till SMF

Diarienummer 2012-03280
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 059 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt har stimulerat utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidragit till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättrats. Projektet har givit de SMF som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpt dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras konkurrenskraft. Projektet har även främjat samverkan mellan SMF, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, både nationellt och regionalt.

Resultat och förväntade effekter

Då det fanns en stor efterfrågan på checkarna var det relativt enkelt att bevilja hela antalet checkar till SMF enligt tidplanen. Checkarna har varit uppskattade av SMF, och bidragit till starta nya innovativa projekt.

Upplägg och genomförande

Almi har identifierat lämpliga SMF genom: 1. öppna utlysningar via information på hemsidor / nyhetsbrev 2. Slutna utlysningar via direktkontakt med företag som valts ut a. från externa databaser som UC b. från interna databaser som Almi CRM 3. Fortlöpande uppmaningar till befintliga kunder (Almis eller andra regionala aktörer) som bedöms ha behov och uppfyller kriterierna, att ansöka. Almis regionala dotterbolag har använt respektive metod i olika grad utifrån de regionala förutsättningar som råder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.