Distribuerad värmekraft i fjärrvärmenät

Diarienummer 2016-03241
Koordinator CLIMEON AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Detaljerat underlag har tagits fram som visar under vilka omständigheter (pris för värme respektive el, storlek, driftstid etc) det är tekniskt och ekonomiskt intressant att utveckla och implementera ett innovativt koncept om distribuerad värmekraft i fjärrvärmenät. Marknadspotentialen för ett fjärrvärmenät som erbjuder två nyttor, värme och el, t ex reservkraft eller reglerkraft, beror bland annat på prisskillnaden mellan värme och (reserv) el, vidare är lokala förutsättningar såsom värme-/elbehov under året viktiga.

Resultat och förväntade effekter

Större fastighetsägare med behov av reservkraft är bl a köpcentra, campus, sjukhus, flygplatser, datacenter samt större bostads-föreningar. Fjärrvärmeaktörer skulle kunna erbjuda två nyttor, dvs värme och el (genom omvandling av värme till el). El/värmekostnader kan sänkas, dieselaggregat / reservkraft kan ersättas, och fjärrvärmeproduktionen kan utnyttjas mer effektivt (t ex sommartid). Sammanlagt, så kan fjärrvärmenätet i sin helhet bidra till ökad leveranssäkerhet för el. Slutrapporten innehåller systembeskrivning, kartläggning av teknik och en affärsplan.

Upplägg och genomförande

Climeonhar agerat projektledare och samarbetade med SP och SWECO. Systembeskrivningen görs av Climeon, SP och SWECO. Kartläggning av tekniska krav (el, backup system, krav på elkvalite etc) genomfördes av SP och SWECO. Affärsplan togs fram av alla tre partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.