Distanssamarbete i multitouchsystem

Diarienummer 2010-02413
Koordinator TANGIAMO AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2011
Status Avslutat