Distanssamarbete i multitouchsystem

Diarienummer
Koordinator TANGIAMO AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02413

Statistik för sidan