Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalt stöd för funktionsbaserat drifterbjudande - IT-lösningar för kretsloppsystem

Diarienummer
Koordinator Oikos Solutions i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har nu genomfört specifikatiosnarbetet så att vi ska kunna utveckla ett funktionsbaserat drifterbjudande för våra system för hantering av lokal återvining av energi, lokal vattenrening och rötnig av svartvatten och organiskt avfall till näringsämnen och energi i skalbara modulära system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Specifikationsarbetet ger nu oss möjlighet att söka intressenter för utveckling av ett Proof-of-Concept genomförandeprojekt.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med sedan tidigare partners varför arbetet har varit enkelt att genomföra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 augusti 2018

Diarienummer 2018-03106

Statistik för sidan