Digitalt lärande och programmering i klassrummet - utbildningsprojekt för lärare

Diarienummer 2015-04583
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ECE-skolan, KTH
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets vision är att programmering ska bli en naturlig del i klassrummet och att programmering ska kunna användas som ett arbetssätt av alla lärare för olika åldrar och oavsett ämnesområde. Deltagande lärare i fortbildningen har undervisat i alla stadier, grundskolan (F-9) och gymnasiet, och i olika ämnen. Genom fortbildningen har de: (1) tränat den egna programmeringsfärdigheten och fått trygghet i att arbeta med programmering i klassrummet inom olika ämnen (2) tagit fram ett arbetssätt och strategi för att sprida kunskapen vidare på den egna skolan genom kollegialt lärande

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har vi utvecklat och genomfört fortbildning för lärare där den enskilde kursdeltagaren: - har utvecklat en egen grundkompetens i programmering, - tagit fram ett programmeringsupplägg som genomförts i klassrummet med elever - spridit sin programmeringskompetens och upplägg i kollegiet - utvärderat, förbättrat och sammanställt fungerande lösningar - bidragit till ett nätverk av kunskapsspridare inom datalogi i skolan

Upplägg och genomförande

En fortbildning i två delar för lärare inom grundskola och gymnasium har utvecklats och genomförts. Del 1, Programmeringskompetens i klassrummet , fokuserade på lärarens egen programmeringskompetens samt utveckling, genomförande och utvärdering av klassrumsprojekt. Del 2, Spridning av programmeringskompetens genom kollegialt lärande , fokuserade på att sprida programmeringskunskap genom kollegialt lärande på den egna skolan. Utöver spridningen på den egna skolan anordnades träffar där kursdeltagare fick presentera och dela med sig av sina erfarenheter och projekt.

Externa länkar

Kurssida för fortbildningen Digitalt Lärande och programmering i klassrummet med information och kursmaterial. Blogg på pedagog Stockholm om kursen. Lärarna intervjuades vid sista kurstillfället. Information om Prova-på-programmeringstillfällen som anordnas vid Vetenskapens Hus under våren 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.