Digitalt Länkad Processtyrning, DLP-E

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag - Avd 9050PA
Bidrag från Vinnova 6 082 996 kronor
Projektets löptid mars 2006 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01690

Statistik för sidan