Digitalt Länkad Processtyrning, DLP-E

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag - Avd 9050PA
Bidrag från Vinnova 6 082 996 kronor
Projektets löptid mars 2006 - september 2009
Status Avslutat