Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalt interventionsprogram för minne- & stresspatienter i primärvården för träning efter kognitiv screening

Diarienummer
Koordinator Mindmore AB - Mindmore AB C/O Things
Bidrag från Vinnova 1 260 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att fokusera på interface gentemot slutanvändaren dvs patienter, i form av resultatåtergivning och interventioner. Vi har nått vårt mål i de flest hänseendena.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nått vårt mål i de flest hänseendena.

Upplägg och genomförande

Under projektet har vi arbetat iterativt med produkt utvecklingen tillsammans med kliniker, patienter och anhöriga. Detta har varit ett bra och givande samarbete. Utöver det har vi haft en tät dialog mellan forskare, kliniker, tekniker och QA-specialister.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2018

Diarienummer 2018-03901

Statistik för sidan