Digitalt interventionsprogram för minne- & stresspatienter i primärvården för träning efter kognitiv screening

Diarienummer 2018-03901
Koordinator Mindmore AB - Mindmore AB C/O Things
Bidrag från Vinnova 1 260 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Syftet är att fullfölja implementeringen av Minnemera på vårdcentral. Målen är: -en utveckling av Minnemeras screeningverktyg innehållande resultatåtergivningsverktyg -att inkludera ett interventionsprogram

Förväntade effekter och resultat

För Rimbo Hälsocentral: Ett effektivare patientflöde vid kognitiva utredningar för utbrända patienter och basala demens utredningar Patientperspektivet: -Minskad oro hos -Insikt om förmåga och brister -Interventionsprogrammet ger den sjuka patienten möjlighet att aktivt påverka sin egen kognition. Kliniker: -Resultatet presenterar stora mängder data som underlättar bedömningar och remiss till rätt specialist.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en observerande och undersökande fas med patienter, kliniker och anhöriga (WP1) för att sedan i WP2 övergå till studier och lab-tester. WP3 är en iterativ utveckling av den teknisk produkten för att avslutningsvis pilotanvändas på vårdcentralen och utveckla dess tjänstedesign i de utvalda och beskräftade patientflöden från WP1 på Rimbo hälsocentral.

Externa länkar

www.rimbohalsocentral.se www.minnemera.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.