Digitalisering av spårbarheten i textilproduktion

Diarienummer 2017-03650
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

Genom att använda RFID-taggar erhålls en fantastisk möjlighet att öka spårbarheten i produktionsledet. Det är av stort värde att information kan loggas redan tidigt i produktionskedjan. I projektet RFID FashionTech arbetar man med att ta fram och demonstrera passiva taggar i syfte att ge värdefull information om plagg till transportkedjan, återförsäljare och återvinnare. Det aktuella projektinitiativet avser använda aktiva taggar (som kan logga information) och kan således komplettera detta pågående arbete genom att försörja tillverkningssteg vidare nedströms med data.

Förväntade effekter och resultat

I dagsläget är det en utmaning att redovisa miljöfördelar för innovativa och hållbara nya produktionsmetoder, och den spårbarhet som kommuniceras baseras främst på analog information. Att kunna komplettera med digital spårbarhetsinformation höjer trovärdigheten och därmed värdet på nya, innovativa teknologier och tjänsterbjudanden. Då denna typ av information kan tillhandahållas, driver det utvecklingen mot mer hållbara produktionsprocesser eftersom marknaden efterfrågar mer hållbara och miljövänliga material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplan och projektbudget är framtagen och fördelad på ett sådant sätt att en prototyplösning kan tas fram och utvärderas under projektperioden. Tyngden i detta projekt ligger på utveckling av en RFID-lösning samt en stor insats avseende informationslagring i taggar samt informationens format och frågor relaterat till visualisering av data. Swerea IVF kommer att leda projektet med sin stora erfarenhet av utvecklingsprojekt, produktionsprocesser, kemikalier i textil, certifiering samt RFID-teknologi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.