Digitalisering av sjukvården och rehabilitering i Sverige

Diarienummer 2017-02782
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING - INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Rapporten sammanfattar kunskapen om digitaliseringens effekter från den empiriska forskningslitteraturen och sätter dessa i en svensk kontext.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en översikt som är lättanvänd och kan användas av andra forskare och i policysammanhang.

Upplägg och genomförande

Analysen delar in digitalieringens effekter på enkel respektive komplicerad vård. Utifrån denna tankeram visar vi på vilket sätt digitaliseringen kan påverka olika delar av vården.

Externa länkar

Länk till websida med rapporten och information kring seminariet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.