Digitalisering av sjukvården och rehabilitering i Sverige

Diarienummer 2017-02782
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING - INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det saknas är en systematisk, kvantitativ analys av vad digitaliseringen kan komma att innebära i termer av effektiviseringar, kostnader och kvalitetsförbättringar. Vi kommer sammanställa de institutionella lärdomarna av reformer från andra länder och värdera de kvantitativa och kvalitativa resultat som finns utifrån ett helhetsperspektiv av hur digitaliseringen påverkar utvecklingen. Man behöver dessutom dra lärdomar från andra områden än vård av sjuka och rehabilitering.

Förväntade effekter och resultat

Analysen kommer utmynna i ett resonemang om vad teknologin kan innebära på längre sikt och vad som krävs i organisation och styrning för att utnyttja den potential som digitaliseringen medför. Risken för en kostnadsdrivande utveckling kommer också att diskuteras. Vi kommer därför att diskutera relationen mellan personlig integritet och data, särskilt i förhållande till vad som krävs för att med digitala verktyg kunna tillhandahålla förebyggande rådgivning, uppföljning och rehabilitering samt förbättrad sjukvård.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är baserat på intervjuer och en genomgång av forskningen. Rapporten har följande synopsis: 1. Vad är utmaningen? Den åldrande befolkningen och förväntningar om standardökningar i välfärden. 2. Internationella erfarenheter och urval av kvantitativa effekter av digitaliseringen. Olika modeller och forskningsresultat. 3. Vad betyder detta för Sverige? En analys av vad resultaten innebär för Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.