Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av sjukvården och rehabilitering i Sverige

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING - INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Rapporten sammanfattar kunskapen om digitaliseringens effekter från den empiriska forskningslitteraturen och sätter dessa i en svensk kontext.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en översikt som är lättanvänd och kan användas av andra forskare och i policysammanhang.

Upplägg och genomförande

Analysen delar in digitalieringens effekter på enkel respektive komplicerad vård. Utifrån denna tankeram visar vi på vilket sätt digitaliseringen kan påverka olika delar av vården.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2017

Diarienummer 2017-02782

Statistik för sidan