Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala tvillingar för effektiv verktygsanvändning i produktionen

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab - a Collaboration between KTH, Fraunhofer and RISE
Bidrag från Vinnova 1 493 552 kronor
Projektets löptid mars 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat hur digitalisering ger möjlighet att skapa och underhålla digitala tvillingar av produktionssystem och hur erfarenhetsåterkoppling till digitala tvillingar möjliggör decentraliserade beslut i den smarta fabriken. Vi har konkret visat på möjligheter med digitalisering i ett industriellt sammanhang och på så sätt skapat förståelse för och gett idéer om och hur svenska företag själva kan införa digitalisering. Piloten tjänar nu som bas för att ta fram en färdplan för framtida forskning och utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en digital pilot som åskådliggör hur smarta geometrimodeller och kunskap används och förädlas i produktionen av en produkt. Data från tillverkningsprocesser omvandlas till erfarenhet som kan återkopplas till produktionspersonal, beredare, konstruktörer och i vissa fall till leverantörer - allt baserat på digitala modeller enligt internationella standarder.

Upplägg och genomförande

Vi har ett modellbaserat perspektiv på produktframtagning. Även om det är den digitala koherenta informationen som står i centrum så betraktar vi hela informationssystemet inklusive människan. I projektets användningsfall följde vi ett verktygsmontage som en OEM (Scania) köper komponenter till av en verktygsleverantör (Sandvik Coromant) för användning som resurs i sin tillverkning av komponenter till drivlinor för tunga fordon. Sandvik Coromant och Scania utbyter information på ett sätt som främjar bådas verksamhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01538

Statistik för sidan