Digital Tvilling för Geometrisäkrad Produktion

Diarienummer 2017-05220
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en digital tvilling för geometrisäkrad produktion som dels skall dels kunna köras i realtid för att styra pågående produktionsprocess, men även kunna användas i tidigare utvecklingsskeden för att simulera och visualisera effekten av geometrisk variation. Resultaten kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft inom genom bättre kvalitet och minskad tid och kostnad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ha tre tydliga leveranser kopplad till ”Digital tvilling för geometrisäkrad produktion”: 1. Bättre materialmodeller och snabbare algoritmer för användning i realtid 2. Bättre visualiseringsmöjligheter för att stötta hela utvecklingskedjan 3. ”Specifikation” för en framtida ”digital thread” (digitalt informationsflöde) för geometrisäkrad produktion. Resultaten kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft inom genom bättre kvalitet och minskad tid och kostnad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket. WP1 fokuserar på mer avancerade materialmodeller, restspänningar samt snabbare algoritmer för användning i realtid. WP2 fokuserar på att visualisera variation i olika stadier av produktionskedjan. WP3 är en förstudie som avser att kartlägga hur en ”Digital thread” (digitalt informationsflöde) för framtidens digitala geometrisäkringsprocess skulle kunna se ut. Detta arbetspaket utgör en viktig input till kommande kompetenscentraansökan. Parter i projektet är Chalmers, FCC, Volvo Cars, IKEA, GKN, VA Automotive och RD&T Technology.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.