Digital Sharing Platforms

Diarienummer 2018-04645
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är därför att undersöka om digitala delningsplattformar baserade mer på en användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa tidigare mer resurscentrerade plattformars tillkortakommanden. För detta ändamål har en prototyp till en användarcentrerad delningsplattform utvecklats. Projektets mål är att öka kunskapen om design av hållbara digitala delningsplattformar samt att på längre sikt bidra till spridningen av delning som en naturlig del av en hållbar livsstil genom pilottester på denna prototyp.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet hoppas vi kunna bidra till det nationella lärandet om digitala delningsplattformar, skapa en ökad förståelse för användarcentrerade delningsplattformar, samt kunskap om hur dessa kan utformas och hanteras för att uppmuntra till innovationsprocesser, värdeskapande och samhällsnyttiga aktiviteter genomsyrade av goda delningsprinciper.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförande av ett antal pilotprojekt med utgångspunkt en prototyp av en användarcentrerad delningsplattform som kommer att tas fram, bland annat på en folkhögskola där plattformen kommer att utvärderas utifrån dess påverkan på eventuella utbyten mellan elever, personal och boende i det omgivande samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.