Digital primärvård

Diarienummer 2017-05308
Koordinator RISE SICS AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Specifika mål under denna tidsperiod är att 1.Identifiera behov inom primärvården i syfte att möta, stödja och följa patienter på distans. 2.Föreslå en teknisk infrastruktur bestående av teknisk plattform och stödteknik som möter behovsanalysen 3.Genomföra ett rollspel utifrån behovsanalysen med tillhörande workshop. Rollspelet utgör underlag för workshop i syfte att vidareutveckla samverkan mellan vårdbehov och lösningar 4.Sammanställa en rapport av förutsättningsanalysen och förberedelse för nästa steg. Detta utgör underlag för ny ansökan.

Förväntade effekter och resultat

Följande kommer att levereras inom projektet: 1) Förutsättningsanalys. Detta arbete omfattar bland annat a) Behovsanalys för digitaliserade primärvårdstjänster, b) Förslag på teknikplattform och teknisk infrastruktur. c) Demonstration med workshop design thinking, användarfeedback d) syntes av behovsanalys och demoworkshop som förberedelse för införandeprojekt e) rollutvecklingsförslag hos partners.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet har sitt nav i demonstratormiljön Digital Demo Stockholm som arbetar med samverkan och utveckling runt olika teman. Behovsinventering och analys av primärvårdsbehov genomförs, demonstration av koncept för uppkopplad vård presenteras av projektpartner och workshop genomförs kring demonstrationskonceptet utifrån primärvårdsanalysen. Framtida rollutveckling utifrån ett triple helix perspektiv diskuteras och tas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.