Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital primärvård

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat behov av nya arbetssätt samt nya tekniska, legala och administrativa lösningar inom primärvården för att kunna införa tjänster för att möta, stödja och följa patienter på distans och understödja egenvård i hemmet. Vidare har projektet studerat olika aspekter på den tekniska kommunikationsinfrastrukturens möjligheter att leverera tjänster med erforderlig tillgänglighet och säkerhet. Underlag för ett implementationsprojekt har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat breddinförande av lösningar för patienters övervakning och egenvård i hemmet som ett grundläggande problem. Ett andra problemområde täcker en videokommunikationslösning som uppfyller alla krav på säkerhet, personlig integritet och dokumentation som vårdkedjan kräver.

Upplägg och genomförande

Projektet har i en omvärldsanalys, och ett antal workshops och studier belyst tekniska, legala och administrativa behov, hinder och möjligheter. Detta arbete har därefter legat till grund för förslag till lösningar och möjliga genomförandeprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2017

Diarienummer 2017-05308

Statistik för sidan