Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital pilot för optimering av produktegenskaper

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har väl uppfyllt syfte och mål. Genomförda praktikfall visar att uppställda förväntningar på industrinytta har infriats. I detta projekt har tiden i en kunddialog kortats avsevärt genom att använda digitala verktyg som delvis utvecklats i projektet. Produktutvecklare kan utforska en lösningsrymd snabbare, risker blir lägre, produkter kan optimeras och deltagande företag kan lättare införa optimeringsverktyg i sitt dagliga arbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter som uppfyllts är: Lamera: Ledtiden för att designa ett sandwichmaterial har kortas. Husqvarna: Beräkningsmodeller för att optimera en laminatkonstruktion av kolfiber metall och lim har tagits fram och testats med gott utfall. Projektet har blivit en startpunkt för förtagets resa att införa detta inom flera områden GKN: Resultatet i projektet ingår i ett system för multimåls optimering av flygmotorer. Med systemet kan GKN genomföra en kunddialog och i realtid visa på hur konstruktionsbeslut påverkar produktens totala utformning

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som tre industriella praktikfall. Denna modell har fungerat bra, främst för att få industriell förankring och ett genomförande ute på företagen. Ett problem har dock varit tillgången på rätt kompetens inom forskningsorganisationerna. Dessa resurser har varit hårt belastade i detta och andra projekt. Dock har genomförandet av praktikfallen fungerat bra tack vare att vi kunnat förlänga projektets löptid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01542

Statistik för sidan