Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Patologi

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 835 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Karolinska universitetssjukhuset har tillsammans med SAABs ATD algoritmer för bildhantering, medverkat till att utveckla ett digitalt beslutsstöd för analys av patologiska preparat vilket kan få stor användning inom det patologiska området. Karolinska har tillsammans med Budapest bidragit med 646 annoterade patologiska preparat/bilder för analys. Känsligheten/träffsäkerheten har under projektets gång ökat från ca 90 % till mer än 96 %.. Detta internationella samarbete Sverige, Ungern och England har varit mycket värdefullt för projektet och det hela genomförandet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Data från 646 bilder med 70941 manuellt annoterade områden visar på att systemet har mellan 96.3 % - 96.8 % känslighet/träffsäkerhet i att identifiera patologiska förändringar.. Antalet falska positiva (s.k. falsklarm) har dock varit något högre än förväntat. SAAB. Patologer från Karolinska och Budapest, samt tekniker från SAAB Dynamics och London visar på ett behov av ett stort internationellt utbyte av kompetenser och erfarenheter. Det visar också på vikten av internationellt nätverkande, som, trots begränsade resurser, bidragit till detta projekts goda resultat,

Upplägg och genomförande

Karolinska har efter etiskt godkännande och avidentifiering av preparaten och efter speciell infärgningsteknik, manuellt annoterat 438 histologiska bilder. Dessa har scannats in och överförts till digitala bilder och överförts till SAAB för analys i SAABs ATD system för bildbehandling. Budapest, med 208 scannade bilder som överförts, via en dedikerad server, placerad i London, överförts till SAAB. London har med en server i placerad i London skapat lagringsmöjlighet och förutsättningar för s.k. fjärrannotering av bilder från Ungern via en molntjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04990

Statistik för sidan