Digital Patologi

Diarienummer 2017-04990
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 835 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Dagens patologiarbete består av ett flertal olika tidskrävande arbetssteg (allt från att ´snitta´preparaten till ytterst tunna skivor som överförs till glas och färgning för olika analyser) innan patologen kan analysera preparaten i mikroskop.Med möjlighet att få tillgång till en applikation, där preparaten kan överföras till digital form och automatiskt analyseras med hjälp av en algoritm, kan avsevärt underlätta, förbättra och påskynda patologens arbete att identifiera patologiska förändringar.

Förväntade effekter och resultat

Om algoritmen kan identifiera preparat som kan beskrivas innehålla någon form av patologi, behöver patologen inte analysera mellan 60-100 preparat med mikroskop, utan fokusera på de som kan innehålla någon form av patologi. En patolog måste till slut vara den som avgör om det är någon form av patologi innan svar kan ges till behandlande läkare.Förutom att vara tidsbesparande för personalen vid de patologiska avdelningar, är målet att algoritmen kan analysera dygnet runt, vilket kan öka effektiviteten och ge snabbare återkoppling till behandlande läkare.

Planerat upplägg och genomförande

ca 600 olika annoterade bilder/preparat (lymfkörtelcancer, maligna melanom, pancreas cancer) scannas in och överförs till en digital modell/bild. Dessa inskannade bilderna testas därefter i SAABs algoritm, där målet är att algoritmen automatisk kan detektera på vilka bilder som det finns tumörceller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.