Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital mentortjänst

Diarienummer
Koordinator TAKEACHANGE AB
Bidrag från Vinnova 449 897 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Projektet har gett Takeachange underlag att utveckla en digital mentortjänst.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har klargjort förutsättningar för tjänsten samt gett Takeachange ett adekvat underlag för utveckling av tjänsten.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade tre arbetspaket som genomförts under perioden 2017-11-15 - 2018-06-30. Projektgruppen har bestått av fyra personer och styrgruppen av två personer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04284

Statistik för sidan