Digital mentortjänst

Diarienummer 2017-04284
Koordinator TAKEACHANGE AB
Bidrag från Vinnova 505 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram underlag för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt av en digital mentortjänst.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat av projektet är ett klargjorda förutsättningar för tjänsten samt ett underlag för genomförande av ett utvecklingsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar tre arbetspaket som genomförs under perioden 2017-11-15 - 2018-06-30.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.