Digital hydraulik för manövrering av flygplan

Diarienummer 2017-01504
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-03546-en