Digital Health Days 2015

Diarienummer 2014-06150
Koordinator Stockholmsmässan Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att vidareutveckla Digital Health Days - en internationell konferens som hade premiär 2013. Syftet är att skapa en årligt återkommande mötesplats som kompletterar befintliga konferenser inom eHälsa genom ett tydligt fokus på innovation och implementering av ny teknik och nya processer. årets konferens samlade 530 deltagare och över 1000 som följde live-streamingen från sektorer relevanta för framtidens hälsa och vård såsom life science, IKT och kreativa näringar.

Resultat och förväntade effekter

Med Digital Health Days skapas en plats för nya möten och diskussioner kring lösningar och affärsmodeller inom hälsa och hälso- och sjukvård. Vi förväntar oss att detta påskyndar framväxten av ett ekosystem där etablerade företag, entreprenörer, investerare, forskare, patienter och vårdgivare kan hitta optimala former för samverkan. årets konferens lockade deltagare från alla dessa grupper och genererade mycket diskussioner, möten och nätverkande. Genom att sammanföra dessa individer kan nya produkter och tjänster på sikt utvecklas som skapar tillväxt och samhällsnytta.

Upplägg och genomförande

Stockholm Science City och Kista Science City arbetade tillsammans med Stockholmsmässan med utveckling av programinnehållet. I ett programråd deltog representanter från bl a IBM, Abbvie, Softronic, STING, Swedish ICT, Flemingsberg Science. Vidare infördes en vetenskaplig kommitté för att säkerställa en viss akademisk höjd i delar av programmet. Denna kommitté leddes av Prof. Anthony Turner och bestod utav 10 st forskare eller personer med nära anknytning till forskning.

Externa länkar

Homepage You-tube channel Pre-talks Blogg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.