Digital Endpoint Adjudication

Diarienummer 2017-02659
Koordinator UPPSALA LÄNS LANDSTING - Uppsala Clinical Research Center
Bidrag från Vinnova 638 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet är att skapa bättre och effektivare klinisk forskning genom att ge stöd till de som i dag tar fram underlag för adjudicering så att de kan ta fram det mest kostnadseffektiva och kvalitativa arbetsmaterialet för adjudicerande läkare. Projektmålet är att vi ska ha en färdig applikation som kan identifiera datapunkter som i den traditionella adjudiceringen visade sig innehålla felaktigheter och att vi ska kunna identifiera händelser som inte fångats tidigare men som neurala nätverket kan identifiera och som klassas som äkta händelser.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att vi ska ha en färdig applikation som kan identifiera minst 80% av de datapunkter som i den traditionella adjudiceringen visade sig innehålla felaktigheter och att vi ska kunna identifiera händelser som inte fångats tidigare och förhoppningen är att antalet fångade händelser som inte tidigare identifierats ökar med mellan 3% och 5%. Det innebär att man kan prioritera arbetsinsatsen effektivare än vad som görs idag vilket gör att man kan lägga mindre tid på utförandet och att kvalitén på studien ökar då man vet att man tittar på rätt avvikelser.

Planerat upplägg och genomförande

1.Pröva modell från första delen av projektet på ett nytt dataset 2.Kravarbete inför utveckling av applikation 3.Utveckling av applikation 4.Test av applikation i verklig miljö 5.Förfining av applikation utifrån test 6.Dokumentation 7.Paketering av applikation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.