DigiDrill - Vibrationsborrning för förbättrad hålkvalitet av stackat material

Diarienummer 2018-04336
Koordinator VibiCore AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Att ta fram en prototyp för en robotburen vibrationsborrningsspindel som är förberedd för digitalisering av processen och därefter testa prototypen på ett stackat material och utvärdera den. DigiDrill har som mål att revolutionera håltagning av multimaterialprodukter genom flera olika mekanismer; minskad investeringskostnad för borrningsceller, ökad flexibilitet i utrustningsval och parameterinställningar, ökad spårbarhet och styrning av processen samt kortare cykeltider.

Förväntade effekter och resultat

DigiDrill skulle bidra till ökad industriell konkurrenskraft för svenska tillverkare genom att erbjuda en lösning för vibrationsborrning som är ställbar och flexibel, inte bara genom att processens parametrar kan ändras under processen, utan även genom att den kan monteras på en vanlig industrirobot. Eftersom processparametrarna kan loggas under körning kan de användas i den digitala produktionskedjan, till exempel för kvalitetsuppföljning men även för analys och optimering av till exempel borrens livslängd, kvalitet eller cykeltid etc

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i fyra arbetspaket (AP): AP1: Konstruktion och tillverkning av prototypspindel: detaljkonstruktion, framtagning av ritningar och införskaffning av komponenter. AP2: Implementering, utvärdering & verifiering av servosystem: prototypen för vibrationsborrningsspindel monteras ihop och servosystem driftas för att sedan utvärderas. AP3: Test och demo med robotmonterad spindel: Vibrationsspindeln monteras in i den bärare som sedan hanteras av roboten, integrering mot styrskåp samt test och utvärdering av denna. AP4: Projektledning & rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.