DIGHT 2 etapp 1

Diarienummer 2010-02613
Koordinator sipit consult
Bidrag från Vinnova 310 748 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2011
Status Avslutat