DIGHT 2 etapp 1

Diarienummer
Koordinator sipit consult
Bidrag från Vinnova 310 748 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02613

Statistik för sidan