Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

DIGFOG - Smarta Digitaliserade Fogningsprocesser

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet DIGFOG ville ta fram nya arbetssätt och verktyg som möjliggör digitaliserad beredning (planering och fogningsutprovning) av viktiga fogningsprocesser, motståndssvetsning (RSW) och bågsvetsning (MIG/MAG). Nya arbetssätt med digitaliserade verktyg har provats ut i projektet för att bedöma fogningsbarhet, deformationer, inbränning, processfönster. Smarta databaser har utvecklats som tar indata från såväl simulering som utprovning. Dessa ger återvinning av data / kunskap och kan även ge förslag på alternativa data om det som eftersöks inte finns exakt match för.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har givit goda kunskaper om möjligheter och begränsningar med simulering och nya arbetssätt och smarta databaser har utvecklats. Deltagande företag har simulerat egna fall och hittat både bra resultat och otillräcklighet. Det som fungerat bra är: bedömningar om godkänd fogning kan nås, samt deformationer. Placeringen av processfönster för fogningsprocessen har varit svårare att prediktera och inbränningsdjup har krävt både avancerad mjukvara och anpassning för att lyckas. Simulering har implementerats i några av företagen. De smarta databaserna ska spridas.

Upplägg och genomförande

Projektet hade 7 arbetspaket och 26 månaders löptid. Arbetet koordinerades i tre arbetsgrupper: Arbetssätt & databaser, RSW, MIG/MAG. Utöver dessa arbetsmöten har 14 Styrgruppsmöten hållits. Flera workshops har genomförts med utprovning av databaser och verifieringstester / applikationstester. Projektets upplägg i stort var bra men störningar i form av mindre lyckade simuleringar (förbättrades stegvis), datorhaveri, utrustningsåtkomst, försenade applikationstesterna. MAG simuleringarna krävde mer än väntat i både tid och utrustning. De smarta databaserna blev bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04475

Statistik för sidan