Diesel-HCCI i multicylindermotor

Diarienummer
Koordinator Volvo Powertrain Aktiebolag - Volvo Powertrain Corporation
Bidrag från Vinnova 5 324 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00180

Statistik för sidan