Diesel-HCCI i multicylindermotor

Diarienummer
Koordinator Volvo Powertrain Aktiebolag - Volvo Powertrain Corporation
Bidrag från Vinnova 5 324 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - februari 2011
Status Avslutat