DICO

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M1.6
Bidrag från Vinnova 5 730 000 kronor
Projektets löptid maj 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00844

Statistik för sidan