Diarienummer 2011-01995

Diarienummer
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 1 407 854 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar