Diarienummer 2011-01995

Diarienummer 2012-02096
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 1 407 854 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.nordforsk.org/en/programs/programmer/nordisk-baltisk-forsknings-og-innovasjonsprogram-om-living-labs-lilan?set_language=en