Diagnostik av prostatacancer.

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Akademiska laboratoriet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en ELISA baserad metod för att diagnosticera prostatacancer. Vi har med 4-PLA teknik tidigare kunnat visa att mätning av prostasomer i blod stämmer väl överens med prostatabiopsier. För optimal detektion krävdes en känslighet på i storleksordningen 1 ng/mL med 4-PLA tekniken. Vi har under hela projekttiden arbetat med att generera en känslighet på 1 ng/mL med ett CV under 10%. Vi har provat olika antikroppar och detektionssystem men ej nått ner till 1 ng/mL nivån med en stabil precision. Vi har därför ej kunnat gå vidare till etapp 2.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet var att utveckla en prostasom ELISA och att åstadkomma ett patentskydd som täckte både ELISA och 4-PLA metodologien. Vi har erhållit ett Svenskt patent och vi har gått vidare med PTC och amerikansk patentansökan. Under projektet har vi utvärderat reaktiviteten mot prostasomer hos ett stort antal monoklonala antikroppar. Vi har också påbörjat framställning av egna monoklonala antikroppar som vi har validerat med immunoblotting. Ingen av antikroppskombinationerna har dock hittills gett en tillräckligt hög känslighet med ELISA metodologin.

Upplägg och genomförande

Initialt försökte vi flytta över de antikroppar som användes i 4-PLA tekniken till ELISA, men känsligheten var ej tillräckligt hög. Vi har sedan arbetat vidare med att utvärdera olika kommersiella antikroppar i ELISA. Flera av de kommersiella antikropparna har ej uppfyllt angiven kvalitet utan vi har varit tvungna att verifiera antikropparna med Western blot teknik. Vi har även påbörjat framställning av egna monoklonaler. Parallellt med ELISA spåret har vi också undersökt om vi skulle kunna få en tillräckligt hög känslighet med Fiomis analysplattform för patientnära diagnostik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.