Development of synergetic functionalities between computerized CTG and ST wave analyses for intrapar

Diarienummer
Koordinator Neoventa Holding Aktiebolag - Neoventa Group, MÖLNDAL
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - juni 2015
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att vidareutveckla addera funktionalitet till befintligt foster övervakningssystem, vilket leder till minskning av neonatala neurologiska skador och dödlighet till följd syrebrist.

Förväntade effekter och resultat

En ny version av STAN, fosterövervakningssystem, kommer att direkt på förlossningsrummet, presentera för användaren registreringar och datoranalys av CTG samt ge varningar på flera nivåer för bättre och säkrare beslut om ingripande. Vi räknar med att projektet får internationell uppmärksamhet tack vare spridning av projektets resultat via publikationer och deltagande i vetenskapliga möten. De tilltänka nya funktionerna gör det möjligt för läkare och barnmorskor att: - vid fosterövervakningen ha en omedelbar tillgång till alla relevanta uppgifter för beslut - införa vid fosterövervakningen alla relevanta uppgifter för centralt övervakningssystem - ha tillgång till korrekta varningar, vilket leder till förbättrat obstetrisk resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i ett konsortium med två bolag och en institution Varje part i konsortiet har sin egen projektledare (PM). PM har det övergripande ansvaret för organisation, planering och styrning av projektet. Projektet består av sex olika arbetspaket. Den första delen av projektet berör tekniska specifikationer, arkitektur, algoritmutveckling och mjukvaruutveckling. Den andra delen består av klinisk utvärdering och marknadsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.