Development of silica-carbon composite for molecular filtration of VOC indoor air contaminates

Diarienummer 2011-03676
Koordinator Svenska Aerogel AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat