Development of Procedures and Instrumentation for Demonstration of Worker?s EM Safety (WEMS)

Diarienummer 2010-02712
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - maj 2013
Status Avslutat