Development of Procedures and Instrumentation for Demonstration of Worker?s EM Safety (WEMS)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02712

Statistik för sidan