Development of High Technology Castings

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 11 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01055

Statistik för sidan