Development of high-speed access technologies of broadband networks.

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 769 229 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04091

Statistik för sidan